Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής ΜΟΝΟ 129€
(Οι εξετάσεις διεξάγονται στο κέντρο μας)

Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πιστοποίηση προχωρημένων γνώσεων πληροφορικής

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής και χρήσης Η/Υ (express)

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image