Τμήματα Γερμανικών

Τμήματα Γερμανικών

Τμήματα για παιδιά

Στο κέντρο μας το παιδί σας θα αρχίσει την εκμάθηση των Γερμανικών με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Μέσω της βιωματικής διδακτικής τα Γερμανικά (μια γλώσσα που εσφαλμένα πιστεύουμε ότι είναι δύσκολη) θα γίνουν παιχνίδι.

 Τμήματα για παιδιά

  • JG1
  • JG2
  • JG3
  • B1/B2
  • C1/C2

Για παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

Προετοιμασία για εξετάσεις GoetheInstitut.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών AXIS η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Κοινοτικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2. Χρησιμοποιούμε δε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται ενδιαφέρον και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενηλίκων σπουδαστών μας. 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image